KRISE, OMSTILLING OG VARIG ENDRING

Innlandets industrikonferanse har blitt arrangert årlig siden 2003, og har blitt den viktigste møteplassen for industri, næringspolitikk, kompetanse og FoU i Innlandet.

Konferansen skal bidra til å skape en felles forståelse for industriens ståsted, løfte frem noen av de mulighetene vi har for fremtiden – og noen av de utfordringene vi må løse i fellesskap.  

Vi adresserer globale utfordringer, nasjonale rammevilkår, forventninger og muligheter for å sikre vekst og lønnsomhet i norsk industri.

Som del av konferansen presenterer vi folkene, teknologien og kunnskapen som skal skape verdiene for Norge i fremtiden.

 

DEL 1

DEL 2

DEL 3

HVOR ER VI?

En global pandemi er knapt tilbakelagt, og vi står overfor betydelige ringvirkninger.
Tilgangen på og økte råvarepriser. Varige endringer i energimarkedet. Behovet for en bærekraftig omstilling med gjennomgripende endringer. Mangel på arbeidskraft, ny teknologi og digitalisering. På samme tid opplever Europa sin største konflikt siden 2. verdenskrig.
Skal vi lykkes med omstilling må vi forstå endringene som skjer og betydningen av disse. Vi må dele kunnskap og erfaringer.
HVOR SKAL VI?

Verden er allerede endret. I kriser blir valg tatt – resultatet er omstilling og varige endringer.
Industrien og næringslivet er rammet, men spiller også en avgjørende rolle i utfallet. Kriser krever nye løsninger. Det er en trussel, men også en mulighet og en katalysator for å løse utfordringene vi står i. 
Hvilke rammebetingelser påvirker våre forutsetninger for å lykkes; Hvilken retning skal vi gå?
HVORDAN KOMMER VI DIT?

Skal vi lykkes må vi forstå endringene som skjer og betydningen av disse. Vi må dele kunnskap og erfaringer. Ta modige valg og inngå nye partnerskap. Hva skal skje, når, og hvor?
Vi vet hvor vi er og hvor vi skal, men hvordan skal vi komme dit?

 

Deltakeravgift
Kr  2.000,- + mva 

Kr. 2.300,- + mva inkl. deltakelse på Industriprisen