Innovasjonsverksted

Et industriel innovasjonsverksted 20. oktober kl 10-15 i Bygning 5, Raufoss Industripark.

 • Målgruppe: Fagfolk fra produksjon, prosess og innovasjon i industri-, bionæring og teknologibedrifter, kombinert med fagfolk fra utdanning og FoU.
 • Mål for verkstedet: Å bidra til løsninger på enkeltbedrifters innovasjonsutfordringer, og å bli inspirert og lære av hverandre!

Påmelding til: Jarle Snekkestad, jarle@gjovikregionen.no innen 30. september.

 

I CROSS-verkstedet denne gang blir det presentasjon av følgende case:

 • HEXAGON RAGASCO: Hvilke nye bærekraftige produkter kan utvikles fra gamle kompositt gassbeholdere?
  "Det handler om "end-of-life waste" og sirkularitet inn mot gjenbruk og resirkulering i nye verdikjeder. Dette er utfordringer mange bedrifter står ovenfor og trenger gode løsninger for". 
  Margrethe Skattum, Head of Research and Sustainability.
 • LESS: Hvordan snu krise til mulighet - hvordan produsere LESS-båra i fremtiden?
  "Det handler om gjenoppbygging etter brann, og materialvalg og produksjonsmetode som ivaretar flest mulig av tidligere produktfordeler, som samtidig kan gi en betydelig bedre miljømessig løsning".
  Anders Haug Thomassen, daglig leder.
 • Hva betyr det grønne skiftet og EUs Green Deal for våre bedrifter og vårt virkemiddelsystem?
  Innovasjon Norge presenterer hva dette vil gi av muligheter og utfordringer.

 

CROSS Innovasjon på tvers er et verksted for løsning av innovasjonsmulighet gjennom bruk av tverrfaglig kompetanse fra industri, teknologi, landbruk og sterke FoU-miljøer. CROSS er utviklet av Gjøvikregionen Utvikling og Innovasjon Norge, med støtte fra fylkeskommune og i et samarbeid med NTNU Gjøvik, SINTEF Manufacturing, Eidsiva, Raufoss Industripark, Mustad Næringspark, NIBIO Apelsvoll, Total Innovation, Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre Raufoss og NCE Manufacturing.