CROSS INNOVASJON

Velkommen til Cross innovasjonsverksted fredag 28. oktober.

 

Målgruppe: Fagfolk fra produksjon, prosess og innovasjon i industri-, bionæring og teknologibedrifter, kombinert med faglig kompetanse fra utdanning og FoU.

Mål for verkstedet: Å bidra til løsninger på enkeltbedrifters innovasjonsutfordringer, og å bli inspirert og lære av hverandre

Tid og sted: 28. oktober kl 09.30-14.30 i bygning 5, Raufoss Industripark

Påmelding: e-post til lotte@gjovikregionen.no innen 20. oktober.

 

 

Vi samler kompetanse på tvers av bransjer og miljøer til en workshop der vi jobber med følgende case:

 

FOSS MEKANISKE VERKSTED: Design av grøfterenser for bærekraftig drift av grusvei

Det finnes over 70 000 kilometer med grusveier i Norge som hvert år må vedlikeholdes på grunn av slitasje og erosjon. Det krever tunge maskiner som bruker betydelige mengder drivstoff. I tillegg kommer transport av over en million kubikkmeter veigrus i året, ofte transportert kilometervis, om ikke milevis.

«Det handler om optimalisering og konseptutvikling, og design av ny og effektiv mekanisme for veivedlikehold». Carl Ole Foss, fabrikksjef.

 

Velkommen til et CROSS-innovasjonsverksted som vi tror vil bli både givende og lærerikt for alle!

 

I tillegg til designsprint får vi besøk av Tor Giæver fra Hapro som skal snakke om Bærekraft og Innovasjon.

 

CROSS Innovasjon på tvers er et verksted for løsning av innovasjonsmulighet gjennom bruk av tverrfaglig kompetanse fra industri, teknologi, landbruk og sterke FoU-miljøer. CROSS er utviklet av Gjøvikregionen Utvikling og Innovasjon Norge, med støtte fra Innlandet fylkeskommune og i et samarbeid med NTNU Gjøvik, SINTEF Manufacturing, Eidsiva, Raufoss Industripark, Mustad Næringspark, NIBIO Apelsvoll, VAAGER Innovasjon, Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre Raufoss og NCE Manufacturing.