INNOVASJONSVERKSTED

Er din bedrift rustet for en fremtid som stadig stiller større krav til innovasjon, bærekraft og avansert produksjonsteknologi?

Omstilling krever innovasjon og nye løsninger på eksisterende problemer. Gjennom læring og samhandling, setter vi fokus. Bygning 5 i Raufoss Industripark er et industriel innovasjonsverksted hvor hele økosystemet utfordres på nye løsninger.

 

Detaljert program lanseres høsten 2022.

CROSS Innovasjon på tvers er et verksted for løsning av innovasjonsmulighet gjennom bruk av tverrfaglig kompetanse fra industri, teknologi, landbruk og sterke FoU-miljøer. CROSS er utviklet av Gjøvikregionen Utvikling og Innovasjon Norge, med støtte fra fylkeskommune og i et samarbeid med NTNU Gjøvik, SINTEF Manufacturing, Eidsiva, Raufoss Industripark, Mustad Næringspark, NIBIO Apelsvoll, Total Innovation, Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre Raufoss og NCE Manufacturing.

  • Målgruppe: Fagfolk fra produksjon, prosess og innovasjon i industri-, bionæring og teknologibedrifter, kombinert med fagfolk fra utdanning og FoU.

  • Mål for verkstedet: Å bidra til løsninger på enkeltbedrifters innovasjonsutfordringer, og å bli inspirert og lære av hverandre!