VELKOMMEN TIL INDUSTRIDAGENE INNLANDET 2022

24.-28. oktober 2022
Innlandets viktigste møteplass for industrien  
 

En global pandemi er knapt tilbakelagt, og vi står overfor betydelige ringvirkninger. Tilgangen på og økte råvarepriser. Varige endringer i energimarkedet. Behovet for en bærekraftig omstilling med gjennomgripende endringer. Mangel på arbeidskraft, ny teknologi og digitalisering. På samme tid opplever Europa sin største konflikt siden 2. verdenskrig.
 
Industriens framtid har kanskje aldri vært viktigere enn nå. Det samme med å møtes og dele erfaringer på tvers av bransjer. Gjennom uka tilbyr vi et variert program tilpasset industriens behov. Vi setter fokus, og diskuterer viktige temaer innen eksport, teknologiutvikling og bærekraft. I tillegg skal vi berømme heltene som går i front for utviklingen. 
 
Industridagene Innlandet gir deg mulighet til å se og erfare, hente inspirasjon og ny kunnskap, bygge nettverk og relasjoner. Skal vi lykkes med omstillingen vi står overfor, må vi forstå endringene som skjer og betydningen av disse.