INDUSTRIKONFERANSEN

2022

EN NY INDUSTRIELL ÆRA 

- Eksportrettet, teknologidrevet og bærekraftig

 
En global pandemi er tilbakelagt, og vi står overfor ringvirkningene. Tilgang på, og økte råvarepriser. Et varig endret energimarked, og behovet for en bærekraftig omstilling med gjennomgripende samfunnsmessige endringer. Mangel på arbeidskraft, kombinert med en teknologisk revolusjon. På toppen; sanksjoner og finansiell uro i verdensmarkedet.  
 
MORGENDAGENS HELTER

Norsk industri skal løftes internasjonalt. Vi deltar i verdensmesterskapet som en eksportrettet, teknologidrevet og bærekraftig del av norsk næringsliv. Industrien spiller en viktig rolle!
 
Det pågår også en stille revolusjon. Teknologisk utvikling og den fjerde industrielle revolusjon vil endre alt. For alltid.
 
Det er i krevende tider morgendagens vinnere skapes. Kriser krever nye løsninger og strategiske valg. Kriser skaper morgendagens vinnere. Og morgendagen tilhører heltene som har løsningene.

Skal vi lykkes må vi forstå endringene som skjer og verden rundt oss. Vi må dele kunnskap og erfaringer. Vi må ta modige valg, inngå nye partnerskap og sikre at vi har kunnskapen som trengs for morgendagens industri. 


Industrikonferansen 2022 skal forsøke å svare opp noen av disse spørsmålene, og gi nødvendig innsikt for å ta de rette valgene i EN NY INDUSTRIELL ÆRA.


Initiativtakerne til Industridagene Innlandet er NCE Manufacturing, TotAl-gruppen og Raufoss Industripark.
 
Tid: 26. oktober 2022 kl 0900-1430
Sted: Raufoss industripark, Bygning 5.


 

 PÅMELDING HER OM KONFERANSEN

Følgende foredragsholdere er så langt klare for Industrikonferansen 2022

Jan Christian Vestre Næringsminister
Jan Christian Vestre Næringsminister
Stein Lier-Hansen Adm. dir., Norsk Industri
Stein Lier-Hansen Adm. dir., Norsk Industri
Monica Rolfsen Dekan og professor, Fakultet for økonomi ved NTNU
Monica Rolfsen Dekan og professor, Fakultet for økonomi ved NTNU
Jan Ludvig Andreassen Sjefsøkonom, Eika Gruppen
Jan Ludvig Andreassen Sjefsøkonom, Eika Gruppen
Hege Eizenberger Produksjonsdirektør, Hunton
Hege Eizenberger Produksjonsdirektør, Hunton
Arvid Moss Konserndirektør, Hydro Energi
Arvid Moss Konserndirektør, Hydro Energi
Linda Nyquist-Evenrud Executive Vice President Couplings, Kongsberg Automotive
Linda Nyquist-Evenrud Executive Vice President Couplings, Kongsberg Automotive
Ian Sandmæl CO Founder, Oyster Thermal
Ian Sandmæl CO Founder, Oyster Thermal
Jørn Eggum Forbundsleder i Fellesforbundet
Jørn Eggum Forbundsleder i Fellesforbundet
Marit Knutsdatter Strand Stortingsrepresentant for Oppland og leder i Senterpartiets Studieforbund 
Marit Knutsdatter Strand Stortingsrepresentant for Oppland og leder i Senterpartiets Studieforbund 
Skjalg S. Stavheim Daglig leder, Hexagon Ragasco
Skjalg S. Stavheim Daglig leder, Hexagon Ragasco
Dag Arnesen Business Development Manager, IDT Solutions
Dag Arnesen Business Development Manager, IDT Solutions
Bjørn Myhre Driftsdirektør, Madshus
Bjørn Myhre Driftsdirektør, Madshus
Emma Østerbø Daglig leder, MTNC
Emma Østerbø Daglig leder, MTNC