INDUSTRIKONFERANSEN

2022

EN NY INDUSTRIELL ÆRA 

- Eksportrettet, teknologidrevet og bærekraftig

 
En global pandemi er tilbakelagt, og vi står overfor ringvirkningene. Tilgang på, og økte råvarepriser. Et varig endret energimarked, og behovet for en bærekraftig omstilling med gjennomgripende samfunnsmessige endringer. Mangel på arbeidskraft, kombinert med en teknologisk revolusjon. På toppen; sanksjoner og finansiell uro i verdensmarkedet.  
 
MORGENDAGENS HELTER

Norsk industri skal løftes internasjonalt. Vi deltar i verdensmesterskapet som en eksportrettet, teknologidrevet og bærekraftig del av norsk næringsliv. Industrien spiller en viktig rolle!
 
Det pågår også en stille revolusjon. Teknologisk utvikling og den fjerde industrielle revolusjon vil endre alt. For alltid.
 
Det er i krevende tider morgendagens vinnere skapes. Kriser krever nye løsninger og strategiske valg. Kriser skaper morgendagens vinnere. Og morgendagen tilhører heltene som har løsningene.

Skal vi lykkes må vi forstå endringene som skjer og verden rundt oss. Vi må dele kunnskap og erfaringer. Vi må ta modige valg, inngå nye partnerskap og sikre at vi har kunnskapen som trengs for morgendagens industri. 


Industrikonferansen 2022 skal forsøke å svare opp noen av disse spørsmålene, og gi nødvendig innsikt for å ta de rette valgene i EN NY INDUSTRIELL ÆRA.


Initiativtakerne til Industridagene Innlandet er NCE Manufacturing, TotAl-gruppen og Raufoss Industripark.
 
Tid: 26. oktober 2022 kl 0900-1430
Sted: Raufoss industripark, Bygning 5.

 

 

 

 PÅMELDING HER OM KONFERANSEN

09.00  INITIATIVTAKERNE ØNSKER VELKOMMEN
 

Stian Olafsen Ordfører Vestre Toten kommune
Stian Olafsen Ordfører Vestre Toten kommune
Øivind Hansebråten Administrerende direktør, Raufoss Industripark
Øivind Hansebråten Administrerende direktør, Raufoss Industripark
Erland Paulsrud Klyngeleder, NCE Manufacturing
Erland Paulsrud Klyngeleder, NCE Manufacturing
Del 1 kl 0900 - 1030:

Verden i forandring, en ny æra

Ressurstilgang og geopolitisk uro bekymrer industrien. Samtidig er regjeringens ambisjoner store, og det trengs et bærekraftig skifte. Hva innebærer disse endringene, og hvordan påvirker dette mulighetene for norsk og internasjonal industri?

Emma Østerbø Daglig leder, MTNC Møteleder
Emma Østerbø Daglig leder, MTNC Møteleder
Jan Christian Vestre Næringsminister
Jan Christian Vestre Næringsminister
Stein Lier-Hansen Administrerende direktør, Norsk Industri
Stein Lier-Hansen Administrerende direktør, Norsk Industri
Marit Knutsdatter Strand Stortingsrepresentant for Oppland og leder i Senterpartiets Studieforbund 
Marit Knutsdatter Strand Stortingsrepresentant for Oppland og leder i Senterpartiets Studieforbund 
Jan Ludvig Andreassen Sjefsøkonom, Eika Gruppen
Jan Ludvig Andreassen Sjefsøkonom, Eika Gruppen
Del 2 kl 1100 - 1215:

Dagens industri møter morgendagens teknologi

 

Hvordan skal industrien posisjonere seg? Regjeringens ambisjon om 50% økt eksport innen 2030 krever økt videreforedling. Norge må gå fra å være en råvareeksportør, til å bygge opp en vareproduserende industri.
Raufoss-industrien er Norges ledende industriklynge for videreforedling og verdiskaping. Hvordan kan vi skape nye næringer basert på dagens industri og erfaring?

Bjørn Arild Gram (digitalt) Forsvarsminister
Bjørn Arild Gram (digitalt) Forsvarsminister
Morten Brandtzæg Konsernsjef, Nammo
Morten Brandtzæg Konsernsjef, Nammo
Arvid Moss Konserndirektør, Hydro Energi
Arvid Moss Konserndirektør, Hydro Energi
Hege Eizenberger Produksjonsdirektør, Hunton Hvordan treindustrien møter morgendagens industri
Hege Eizenberger Produksjonsdirektør, Hunton Hvordan treindustrien møter morgendagens industri
Skjalg S. Stavheim Administrerende direktør, Hexagon Ragasco Hexagon Ragasco og ny teknologi
Skjalg S. Stavheim Administrerende direktør, Hexagon Ragasco Hexagon Ragasco og ny teknologi
Anita Hager Administrerende direktør, Intek Engineering
Anita Hager Administrerende direktør, Intek Engineering
Lunsj 1215 - 1300 - med tilbud om safari i Læringsfabrikken og Katapultsenteret
Del 3 kl 1300 - 1430:

Morgendagens helter


Skal vi lykkes må vi forstå endringene som skjer og betydningen av disse. Det er nå morgendagens helter skapes.
Hvordan utvikler vi fremtidens vinnere? Som løfter innovasjonsgraden og teknologiutviklingen, gjennom høy grad av automatisering og ansatte med høy kompetanse. En ny norsk industri som er konkurransedyktig i en ny industriell æra.

Generasjoner Presentasjon av fasadekunst Bygning 5
Generasjoner Presentasjon av fasadekunst Bygning 5
Jørn Eggum Forbundsleder i Fellesforbundet
Jørn Eggum Forbundsleder i Fellesforbundet
Monica Rolfsen Dekan og professor, Fakultet for økonomi ved NTNU NTNU og samspillet med næringslivet - hvordan spille sammen for å vinne verdensmesterskap
Monica Rolfsen Dekan og professor, Fakultet for økonomi ved NTNU NTNU og samspillet med næringslivet - hvordan spille sammen for å vinne verdensmesterskap
Ungdomskraften - fremtidens ansatte
Ungdomskraften - fremtidens ansatte
Lars Ølstad Administrerende direktør, Isiflo
Lars Ølstad Administrerende direktør, Isiflo
Ian Sandmæl CO Founder, Oyster Thermal Oyster Thermal - nytt produkt med produksjon på Raufoss
Ian Sandmæl CO Founder, Oyster Thermal Oyster Thermal - nytt produkt med produksjon på Raufoss
Bjørn Myhre Driftsdirektør, Madshus Madshus og IDT produserer verdensmestere - Om forskning og samspill i næringslivet
Bjørn Myhre Driftsdirektør, Madshus Madshus og IDT produserer verdensmestere - Om forskning og samspill i næringslivet
Dag Arnesen Business Development Manager, IDT Solutions Madshus og IDT produserer verdensmestere - Om forskning og samspill i næringslivet
Dag Arnesen Business Development Manager, IDT Solutions Madshus og IDT produserer verdensmestere - Om forskning og samspill i næringslivet
Ted Skattum Hovedaksjonær og styreleder Raufoss Industripark Hvorfor satse på industrien i Innlandet?
Ted Skattum Hovedaksjonær og styreleder Raufoss Industripark Hvorfor satse på industrien i Innlandet?
Vegard Sande Administrerende direktør Nammo Raufoss og styreleder NCE Manufacturing Hvorfor satse på industrien i Innlandet?
Vegard Sande Administrerende direktør Nammo Raufoss og styreleder NCE Manufacturing Hvorfor satse på industrien i Innlandet?
Per Gunnar Sveen Hovedutvalgsleder for Næring i Innlandet fylkeskommune Hvorfor satse på industrien i Innlandet?
Per Gunnar Sveen Hovedutvalgsleder for Næring i Innlandet fylkeskommune Hvorfor satse på industrien i Innlandet?
Svein Håvar Korshavn Regionsjef Gjøvikregionen Utvikling Hvorfor satse på industrien i Innlandet
Svein Håvar Korshavn Regionsjef Gjøvikregionen Utvikling Hvorfor satse på industrien i Innlandet
Musikalsk innslag
Musikalsk innslag
Erland Paulsrud Klyngeleder, NCE Manufacturing
Erland Paulsrud Klyngeleder, NCE Manufacturing
1430 -
De som har anledning er hjertelig velkommen til en enkel matbit og uformelle diskusjoner før hjemreise.