Bli bedre kjent med kompetansemiljøet i bygning 5, med Læringsfabrikken og Katapultsenteret (MTNC) i spissen. 

OMVISNINGER 19. OKTOBER

  • Kl 10.00 - 11.30 og 12.00 - 13.30

Målgruppe: rådgivere i ungdomskole, videregående skole og i fylkeskommunen.

 

Arrangementet er nå fullbooket.

 

MELD DEG PÅ HER

JENTER I INDUSTRIEN 19. OKTOBER
Et åpent program for jenter, foreldre eller andre som er nysgjerrig på hvilke muligheter denne yrkesveien kan gi. 

  • Kl 17.00 - 18.30

Det blir servert pizza.

 

 

MELD DEG PÅ HER

 

Den nye læringsarenaen - Læringsfabrikken er unik!

 

Læringsfabrikken er en møtplass for bedrifter, fagskolestudenter, lærlinger, elever og ungdomsskoleelever. Avansert teknologi, 1500 kvadratmeter med utstyr for over 110 millioner kroner.

 

Læringsfabrikken er et resultat av arbeidet med utspring i Raufoss Industripark med NCE Manufacturing (tidligere NCE Raufoss) som en av Norges første klynger, og som pådriver gjennom 15 år. I tett samarbeid mellom Raufoss videregående skole, Fagskolen Innlandet, Innlandet Fylkeskommune, OFII (Opplæringskontoret for Industrifag Innlandet), Nammos Bedriftsskole, SINTEF Manufacturing og MTNC (Manufacturing Technology Norwegian Catapult).


Det handler om samarbeid, teknologi og vilje til å forsøke noe nytt. I Bygning 5 på Raufoss møtes de på samme gulv: Forskere fra SINTEF, bedrifter som holder til i Industriparken, bedrifter utenfra som trenger teknisk utstyr og bistand, lærere og studenter fra Fagskolen Innlandet, lærere og elever på yrkesfag i videregående skole. Og etter hvert også en del andre interesserte.

 
Her flytter skolen inn til industrien og gir elever/studenter tilgang til moderne utstyr og kompetente folk for industriell vareproduksjon og metallbearbeiding. Gjennom å bruke infrastrukturen som bygges opp som del av MTNC får elever og studenter tilgang til maskiner og utstyr som ellers er kostbart. Utstyret åpner opp for læring, eksperimentering, utvikling og testing på en helt annen måte enn i et klasserom. Samtidig får elever og lærer tilgang til 350 fageksperter og øvrig utstyr, med andre ord blir de del av et verdensledende industrimiljø med kompetanse, innovativ industriteknologi, prosesser samt FoU.

 

 

 

Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre - MTNC

MTNC tilbyr utstyr og kompetanse innen produksjonsteknologi.

  • Formål: Bidra til at bedriftene raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle ideer fra konseptstadiet og frem til markedsintrokdusjon
  • Målgruppe: Små og mellomstore bedrifter, men også store bedrifter, FOUI-miljøer og utdanningsinstitusjoner
  • Tilbud: Lokaler, utstyr og kompetanse, der bedriftene kan teste, simulere eller visualisere

7 spesialiserte minifabrikker: