Fagforum digital sikkerhet

Fredag 22. oktober kl 10.00 - 12.00


Fagforumet er et samarbeid mellom NCE Manufacturing, TotAl-gruppen og Digital Innlandet. Arrangementet er en del av Industridagene Innlandet og Nasjonal Sikkerhetsmåned.

Fagforum digital sikkerhet - Styringssystem (ISO 27001) for informasjonssikkerhet i industribedrifter (erfaringsutveksling)

Tidspunkt: Fredag 22. oktober kl 10.00 - 12.00
Sted: Bygning 5, Raufoss Industripark

Påmelding: Arrangementet er gratis, men påmelding kreves

 

PÅMELDING HER.

 

ISO 27001 er en internasjonal standard for å etablere og sertifisere et styringssystem for informasjonssikkerhet for beskyttelse av en bedrifts informasjon og informasjonssystemer. Et styringssystem betyr i praksis en strukturert tilnærming til digital sikkerhet, og standarden er et av flere hjelpemidler for å oppnå dette.

 

I dette fagforumet skal vi se på eksempler fra innføring av styringssystem hos industribedrifter. Det blir 2-3 foredrag som beskriver selve etableringsprosessen og erfaringer rundt etableringen.

 

Målet er at deltakerne i løpet av 2 timer skal få kunnskap om hva et styringssystem for informasjonssikkerhet gir bedriften og hvordan man innfører et slikt system i praksis, inkludert tid og kostnader dette innebærer. Fagforumet legger opp til erfaringsutveksling og vil gi deltakerne konkret innsikt i hva som kreves og hvordan man i praksis går frem for å strukturere arbeidet med informasjon- og digital sikkerhet i en industribedrift.

 

PROGRAM:

  • Kort om styringssystem for informasjonssikkerhet og hva dette kan gi en industribedrift
    v/Siv Hilde Houmb, Houmb AS og Prof. 2 NTNU
  • Erfaringer og utfordringer med digital sikkerhet v/Dag Arnesen, forretningsutvikler, IDT Solutions AS
  • Erfaringer fra innføring av styringssystem for informasjonssikkerhet v/Merete Ask, Information Security Manager, Nammo