24.-28. oktober 2022

Innlandets viktigste møteplass for industrien  

 

En global pandemi er knapt tilbakelagt, og vi står overfor betydelige ringvirkninger. Tilgangen på og økte råvarepriser. Varige endringer i energimarkedet. Behovet for en bærekraftig omstilling med gjennomgripende endringer. Mangel på arbeidskraft, ny teknologi og digitalisering. På samme tid opplever Europa sin største konflikt siden 2. verdenskrig, og situasjonen eskalerer. 
 
Verden er allerede endret. I kriser blir valg tatt – resultatet er omstilling og varige endringer. Industrien og næringslivet er rammet, men spiller også en avgjørende rolle i utfallet. Kriser krever nye løsninger. Det representerer en trussel, men også en mulighet og en katalysator for å løse utfordringene vi står i. Slik det var er ikke lenger et alternativ.
  
Industriens rammebetingelser har kanskje aldri vært viktigere enn akkurat nå. Det samme med å møtes, dele erfaringer og å diskutere. Gjennom et variert program tilpasset industriens behov, skal vi sette fokus på fremtidens utfordringer og oppgavene som må løses.

 

Initiativtakerne til Industridagene Innlandet er NCE Manufacturing, TotAl-gruppen og Raufoss Industripark. 

 

PROGRAM INDUSTRIDAGENE INNLANDET

Industrikonferansen 2021

26. oktober 2022
Krise, omstilling og varig endring

Industrikonferansen Innlandet er den viktigste møteplassen for industri, næringspolitikk, kompetanse og FoU i Innlandet.

 

NCE Manufacturing    

Industriprisen

Prisutdeling 27. oktober 2022
Industriens festaften! Industribedriftene i Innlandet inviteres til å konkurrere om industripriser innenfor ulike kategorier.

NCE Manufacturing   |  TotAl-gruppen

Bedriftsbesøk

Inspirasjon, nettverk og erfaringsutveksling. Benytt muligheten til å besøke flere av industribedriftene i Innlandet denne uka. 

 

Andre aktiviteter SE HELE ARKIVET
Innovasjonsverksted

CROSS - innovasjon på tvers.

LES SAKEN
Halvdagskurs i Toyota Kata
LES SAKEN
MTNC fagdager
LES SAKEN
Fagforum digital sikkerhet
LES SAKEN