INNLANDETS INDUSTRIKONFERANSE 2021

KRISE, OMSTILLING OG VARIG ENDRING 

En global pandemi er knapt tilbakelagt, og vi står overfor betydelige ringvirkninger. Tilgangen på og økte råvarepriser. Varige endringer i energimarkedet. Behovet for en bærekraftig omstilling med gjennomgripende endringer. Mangel på arbeidskraft, ny teknologi og digitalisering. På samme tid opplever Europa sin største konflikt siden 2. verdenskrig.
 
Verden er allerede endret. I kriser blir nye valg tatt – resultatet er omstilling og varige endringer. Industrien og næringslivet er rammet, men spiller også en avgjørende rolle i utfallet. Kriser krever nye løsninger. Det er en trussel, men også en mulighet og en katalysator for å løse utfordringene vi står i. Slik det var er ikke et alternativ.
 
Skal vi lykkes må vi forstå endringene og betydningen av disse. Vi må dele kunnskap og erfaringer. Ta modige valg og inngå nye partnerskap.
 
Hvor er vi? Hvor skal vi? Og hvordan skal vi komme dit? Tre sentrale spørsmål i strategiutvikling som sjeldent har vært mer aktuelt enn nå.
 
Industrikonferansen 2022 skal forsøke å svare opp under disse spørsmålene, og gi deg nødvendig innsikt for å ta de rette valgene.  
 
Initiativtakerne til Industridagene Innlandet er NCE Manufacturing, TotAl-gruppen og Raufoss Industripark.
 

Tid: 26. oktober 2022 kl 0900-1500
Sted: Raufoss industripark, Bygning 5.

 

OM KONFERANSEN PÅMELDING HER

OMSTILLING OG VARIG ENDRING

 

26. oktober kl 09.00 - 15.00 Bygning 5, Raufoss industripark
26. oktober kl 09.00 - 15.00 Bygning 5, Raufoss industripark

09.00: Velkommen 

Øivind Hansebråten Administrerende direktør, Raufoss Industripark
Øivind Hansebråten Administrerende direktør, Raufoss Industripark

HVOR ER VI?

En global pandemi er knapt tilbakelagt, og vi står overfor betydelige ringvirkninger. Tilgangen på og økte råvarepriser. Varige endringer i energimarkedet. Behovet for en bærekraftig omstilling med gjennomgripende endringer. Mangel på arbeidskraft, ny teknologi og digitalisering. På samme tid opplever Europa sin største konflikt siden 2. verdenskrig, noe som ytterligere tilspisser situasjonen innen internasjonal handel. 
Skal vi lykkes med omstilling må vi forstå endringene som skjer og betydningen av disse. Vi må dele kunnskap og erfaringer.  
 
I denne delen av konferansen bidrar:
Stian Olafsen Ordfører, Vestre Toten kommune
Stian Olafsen Ordfører, Vestre Toten kommune
Vegard Sande Styreleder NCE Manufacturing og Administrerende direktør, Nammo Raufoss 
Vegard Sande Styreleder NCE Manufacturing og Administrerende direktør, Nammo Raufoss 
Emma Østerbø Daglig leder, Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre
Emma Østerbø Daglig leder, Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre Emma Østerbø er dagens konferansier.

 

HVOR SKAL VI?

Verden er allerede endret. I kriser blir nye valg tatt – resultatet er omstilling og varige endringer. Industrien og næringslivet er rammet, men spiller også en avgjørende rolle i utfallet. Kriser krever nye løsninger. Det er en trussel, men også en mulighet og en katalysator for å løse utfordringene vi står i. Slik det var er ikke et alternativ.
Hvilke grunnlegende rammebetingelser påvirker våre forutsetninger for å lykkes. Hvilken retning skal vi gå? 

 

I denne delen av konferansen bidrar:

Even Aleksander Hagen Fylkesordfører, Innlandet
Even Aleksander Hagen Fylkesordfører, Innlandet
Stein Lier-Hansen Administrerende direktør, Norsk Industri Utfordringer og muligheter for norsk industri
Stein Lier-Hansen Utfordringer og muligheter for norsk industri Administrerende direktør, Norsk Industri
Silje Aschehoug Administrerende direktør, SINTEF Manufacturing Bærekraftige og konkurransedyktige norske industrier
Silje Aschehoug Bærekraftige og konkurransedyktige norske industrier Administrerende direktør, SINTEF Manufacturing
Jon Kristiansen Regiondirektør, NHO Innlandet Hvordan skal vi få det til?
Jon Kristiansen Hvordan skal vi få det til? Regiondirektør, NHO Innlandet
Monica Rolfsen Dekan og professor ved Fakultet for økonomi, NTNU Samarbeid for å lykkes. Om samspill industri, utdanning og forskning, og fokus på den norske modellen
Monica Rolfsen Samarbeid for å lykkes. Om samspill industri, utdanning og forskning, og fokus på den norske modellen Dekan og professor ved Fakultet for økonomi, NTNU
Jørn Eggum Forbundsleder, Fellesforbundet
Jørn Eggum Forbundsleder, Fellesforbundet

 

12.00 - 13.00
Lunsj med tilbud om omvisning i 2. etasje - Læringsfabrikken og MTNC/Katapultsenteret

Tor Henning Molstad Styreleder, Nordic Additive Manufacturing (NAM) NAM. Samarbeid i nettverk gir kraft nok i en internasjonal konkurranse!
Tor Henning Molstad NAM. Samarbeid i nettverk gir kraft nok i en internasjonal konkurranse! Styreleder, Nordic Additive Manufacturing (NAM)
Frederic Hauge Leder, Bellona
Frederic Hauge Leder, Bellona
Lars Bjelvin Kommunikasjonsansvarlig, Eidsiva Bionenergi
Lars Bjelvin Kommunikasjonsansvarlig, Eidsiva Bionenergi

 

HVORDAN SKAL VI KOMME DIT?

Skal vi lykkes må vi forstå endringene som skjer og betydningen av disse. Vi må dele kunnskap og erfaringer. Ta modige valg og inngå nye partnerskap. Hva skal skje, når, og hvor?

Vi vet hvor vi er og hvor vi skal, men hvordan skal vi komme dit?

I denne delen av konferansen bidrar:
Terje Andersen Administrerende direktør, Morrow Batteries Om det grønne skiftet, bygge ny batteri-industri i Norge, utfordringer og konkurransemessige fortrinn. Hvor er Morrow på reisen?
Terje Andersen Om det grønne skiftet, bygge ny batteri-industri i Norge, utfordringer og konkurransemessige fortrinn. Hvor er Morrow på reisen? Administrerende direktør, Morrow Batteries
Viktor E. Jakobsen Administrerende direktør, Energeia

Energeia planlegger å bygge Norges største solcellekraftverk på Vardalsåsen – dette gir  

muligheter for kortreist kraft til nye industrietableringer,  og kan gi oppdrag for leverdørindustri. 

Viktor E. Jakobsen

Energeia planlegger å bygge Norges største solcellekraftverk på Vardalsåsen – dette gir  

muligheter for kortreist kraft til nye industrietableringer,  og kan gi oppdrag for leverdørindustri.  Administrerende direktør, Energeia Viktor Erik Jakobsen har 25 års erfaring fra forskjellige roller innen solkraftbransjen. Han har jobbet innen akademia, investeringsbanker og i forskjellige operative stillinger. Jakobsen har hatt tidligere stillinger som Senior Vice President og finansdirektør i REC ScanWafer, Co Head of Equitites og leder for aksjeanalyse i DNB, partner i SEB Enskilda samt styreleder og seniorrådgiver i Miljøstiftelsen Bellona. I 2010 stiftet han Energeia sammen med Sundt AS. Energeia utvikler, bygger og driver solkraftverk.

 
Paneldebatt - Hvor står Innlandsindustrien i dag,  og hvilke retningsvalg bør vi ta?
Morten Brandtzæg Konsernsjef, Nammo
Morten Brandtzæg Konsernsjef, Nammo
Even Aleksander Hagen Fylkesordfører, Innlandet
Even Aleksander Hagen Fylkesordfører, Innlandet
Monica Rolfsen Dekan og professor ved Fakultet for økonomi, NTNU
Monica Rolfsen Dekan og professor ved Fakultet for økonomi, NTNU
Øivind Hansebråten Administrerende direktør, Raufoss Industripark
Øivind Hansebråten Administrerende direktør, Raufoss Industripark
Åge Skinstad Administrerende direktør, Hapro Jobb og Karriere
Åge Skinstad Administrerende direktør, Hapro Jobb og Karriere

Årets bærekraftprosjekt
Sissel Solum Chief Compliance Officer, Nammo
Sissel Solum Chief Compliance Officer, Nammo