INNLANDETS INDUSTRIKONFERANSE 
Tid: 23. oktober kl 11.00 - 15.00
Sted: Raufoss Industripark, bygning 5  

 

Innlandet skal utvikle den grønneste fastlandsindustrien, Fastlands-Norge skal øke eksporten med 50% og en urolig verden har resultert i store investeringer i et sterkere forsvar, mer ammunisjon og nytt materiell både i Norge og ute. Det har åpnet seg et mulighetsrom som kan gi en storstilt oppbygging av ny, norsk industri.

På samme tid opplever både bedrifter og kommunene en helt ny situasjon: Før hadde Norge nok av både penger og folk. Nå melder 2 av 3 bedrifter at de sliter med å finne kompetent arbeidskraft, noe som påvirker bedriftenes vekstmuligheter. Kanskje må vi tenker større og annerledes for å løse bedriftenes behov for folk.

Både ny og etablert industri møter dessuten strengere krav om mer effektiv produksjon, smartere bruk av energien og grønnere transport. Når klimautslippene skal ned, må vi omstille og utvikle industrien for å henge med i en tøff internasjonal konkurranse.

Den grønneste fastlandsindustri er drevet av en av Norges største og mest effektive industriklynger på Raufoss. Årets Industrikonferanse handler om de neste krafttakene som skal til: I en tid med store muligheter må vi tenke nytt for å sikre nok arbeidskraft og vi møter nye, strengere krav til bærekraft.

Vi byr på gode innledere, kunnskapsrike paneldeltakere, inspirasjon, mat og mingling. Vi samler de viktigste lederne, fagfolkene, premissgiverne og politikerne for å stake ut kursen videre med et viktig bidrag til reindustrialiseringen av Norge. 

 

 

 

NCE Manufacturing, ved leder Emma Østerbø, ønsker velkommen til Industrikonferansen 2024