MORGENDAGENS ANSATTE

Under Industridagene Innlandet ønsker vi å sette fokus på medarbeidertiltrekning og -utvikling.

Hvordan klare å skape "verdens beste arbeidsplass" for våre ansatte - så de blir, utvikler seg og motiverer hverandre til fantastiske resultater.

 

Tid: 24. oktober kl 13.00 - 15.00
Sted: bygning 5, Raufoss Industripark

 

PÅMELDING HER.

TotAl-gruppen og NCE Manufacturing inviterer til foredrag og workshop med tema Morgendagens ansatte.

 


Bård Brænde er både utdannet siviløkonom og er samtidig en ekspert på improvisasjon og teaterkunst, så han vet virkelig hvordan han skal engasjere.

Bård vil belyse relasjonene og trivselen på jobb, hvor viktig valgene vi foretar oss i det daglige er for arbeidsgleden og evne til å nå mål.

Han vil inspirere og veilede oss gjennom diskusjoner om temaet. Sammen med ansatte fra andre bedrifter vil DU kunne bidra med og få med deg nye tanker om hvordan få til en bedre kultur på din arbeidsplass. Hvordan skal vi bidra til at ansatte ønsker å bli, og hvordan gjør vi oss spennende og attraktive for morgendagens ansatte?

Vi anbefaler flere fra samme bedrift å delta på arrangementet.

Hjertelig velkommen!