RIKTIGE VALG I MØTE MED NY TEKNOLOGI

Tema-Team innen fagområdene: Additive tilvirkning - Sammenføyning - Sprøytestøping - Metallforming og varmebehandling - Metallbearbeiding - Digital manufacturing - Automatisert montasje

NB: Programmet for Industridagene Innlandet 2022 utarbeides i disse dager. Fjorårets program gir en indikasjon på programinnhold.

MTNC og NCE Manufacturing har Tema-Team innen ulike fagområder som er viktige for både klyngen og katapulten. Deltakerne i Tema-Teamene er operative ressurser på ulike nivåer i medlemsbedriftene.

 

Under Industridagene Innlandet vil det bli arrangementer i regi av Tema-Teamene.
Alle arrangementene foregår i bygning 5, Raufoss Industripark.

 

Arrangementene er gratis. PÅMELDING KAN GJØRES HER.

18. oktober kl 09.30 - 11.00

Digital manufacturing
 • Minifabrikk digital manufacturing, digitalisering i andre bransjer
 • Case fra bedrift
18. oktober kl 12.00 - 13.30

Additive manufacturing
 • State Of The Art innen fagområdet polymerprintere
 • NAM-presentasjon
18. oktober kl 13.30 - 15.00

Sprøytestøping
 • Utstyr som er tilgjengelig
 • Utvikling innen sprøytestøpe- simuleringer
 • Biodegraderbare materialer
 • (Mulig industricase)
19. oktober kl 09.30 - 11.00

Sammenføying
 • Utstyr som er tilgjengelig
 • State Of The Art innen fagområdet
 • Case-presentasjoner
19. oktober kl 12.00 - 13.30

Metallforming og varmebehandling
 • Utstyr og industriinnspill
 • Galling
 • Metallforming 4.0 (sensorikk og målinger mm)
19. oktober kl 13.30 - 15.00
 
Metallbearbeiding
 • CNS-simulering og optimering
 • Rekruttering innen CNC-faget
 • Utstyret i katapult
 • Erfaringer med maskineringsfaget
20. oktober kl 08.30 - 10.00
 
Automatisert montasje
 • Noen gjennomførte caser
 • Vision-teknologi
 • Utstyr i MTNC og hvordan TemaTeamet skal jobbe med det