EKSPORT, TEKNOLOGI og BÆREKRAFT

Tre sentrale områder som sjeldent har vært mer aktuelt enn akkurat nå.

Innlandets industrikonferanse har blitt arrangert årlig siden 2003, og har blitt den viktigste møteplassen for industri, næringspolitikk, kompetanse og FoU i Innlandet.

Konferansen skal bidra til å skape en felles forståelse for industriens ståsted og løfte frem mulighetene vi har for fremtiden – og noen av utfordringene vi må løse i fellesskap.

Vi adresserer globale utfordringer, nasjonale rammevilkår, forventninger og muligheter for å sikre vekst og lønnsomhet i norsk industri.

 

DEL 1

 

Verden i forandring, en ny æra

 

Ressurstilgang og geopolitisk uro bekymrer industrien. Samtidig er regjeringens ambisjoner store, og det trengs et bærekraftig skifte.

 

Hva innebærer disse endringene, og hvordan påvirker dette mulighetene for norsk og internasjonal industri? 

DEL 2

 
Dagens industri møter morgendagens teknologi

 

Hvordan skal industrien posisjonere seg? Regjeringens ambisjon om 50% økt eksport  innen 2030, krever økt videreforedling. Norge må gå fra å være en råvareeksportør, til å bygge opp en vareproduserende industri.

 

Raufoss-industrien er Norges ledende industriklynge for videreforedling og verdiskaping. Hvordan kan vi skape nye næringer basert på dagens industri og erfaring?

DEL 3

 

Morgendagens helter

 

Skal vi lykkes må vi forstå endringene som skjer og betydningen av disse. Det er nå morgendagenes helter skapes.
 

Hvordan utvikler vi fremtidens vinnere? Som løfter innovasjons-graden og teknologiutviklingen, gjennom høy grad av automatisering og ansatte med høy kompetanse.

 

En norsk industri som er konkurransedyktig i en ny industriell æra.