Vi er uproffe - og vi står for det!

15.09.2022

Innovasjon og løsningen på avanserte utfordringer kan komme fra hvor som helst – også fra noe så enkelt som dobørsten.

Fordi vi jobber med høyteknologi, tror mange at nye løsninger nærmest må komme fra romprogrammet til NASA, det er helt feil! Vi går rett på mål og tester for eventuelt å skrote, sier Emma Østerbø som er Katapultleder ved MTNC på Raufoss.
 
Gjennom et år er Katapulten involvert i nær hundre ulike innovasjonsprosjekt av ulik karakter. Dette handler i stor grad om å bekrefte eller avkrefte om ideen er mulig å gjennomføre. Om ideen er god eller dårlig er ikke opp til vurdering, det handler om det er gjennomførbart eller ei produksjonsmessig.
 

Veien frem kan minne om en såkalt MVP – minimum viable product. Altså en prosess hvor man tar enkleste vei for å teste om produktet eller tjenesten fungerer slik man tror. Ikke et ferdig produkt klart for salg, men en strategi for å teste om et eventuelt ferdig produkt kan selges, en prosess med lavest mulig innsats for testing.

 


Kraften i en dobørste
Ragnar Grimstad som driver selskapet Nævanyttig er involvert i en rekke av denne type prosjekt. Med sin mekaniske bakgrunn fra produksjons- og utviklingsmiljøer, er han for en «Reodor Felgen» å regne. En mester til å komme opp med kjappe brukertester på avanserte løsninger.

- I denne type prosjekt har vi en arbeidstegning på hvordan det kan gjøres fullzize, vi starter med å tegne opp på tavla. Poenget er at man ikke skal bruke så mye penger innledningsvis. Teste i liten skala, få raske avklaringer. Flere smarte huggur med forskjellig syn og erfaring, utdyper Grimstad.

- I akkurat dette prosjektet lå løsningen i en form for separator som skulle skille ut ulike fragmenter fra bær. Den kjappeste måten vi kunne teste ut dette på var gjennom en bestikkholder fra IKEA, et filter og en dobørste. For en drøy hundrelapp og litt gaffatape, fant vi ut at dette er gjennomførbart industrielt.

Industridagene Innlandet
- På denne måten kommer man rasker frem i prosjektet gjennom å teste tidlig. Det er en annen måte å innovere på, men det begrenset risikoen for kunden som slipper lange prosesser og økonomiske tap. Jeg tror noen kanskje ser på dette som uproft og amatørmessig, men da tror jeg de egentlig ikke helt forstår hva som ligger i det, sier Østerbø.

For å stimulere til økt fokus på innovasjon og utvikling, bidrar bla. Katapulten sammen med aktører som Vaager Innovasjon, Sintef Manufacturing og Læringsfabrikken gjennom uka. Under industridagene i Innlandet gjennomføres flere ulike innovasjonsaktiviteter som er åpent for alle. Målet er å bidra til løsninger på enkeltbedrifters innovasjonsutfordringer, og å bli inspirert og lære av hverandre.

 


CROSS innovasjon
CROSS Innovasjon er eksempel på et verksted for løsning av innovasjonsmulighet gjennom bruk av tverrfaglig kompetanse fra industri, teknologi, landbruk og sterke FoU-miljøer. CROSS er utviklet av Gjøvikregionen Utvikling og Innovasjon Norge, med støtte fra fylkeskommune og i et samarbeid med NTNU Gjøvik, SINTEF Manufacturing, Eidsiva, Raufoss Industripark, Mustad Næringspark, NIBIO Apelsvoll, Vaager Innovasjon, Katapulten og NCE Manufacturing.

Her er det en oppgave som skal løses i fellesskap – og hvor hvert enkelt bidrag er like godt som noen. Gjennom et systematisert løp skal man i løpet av noen få timer komme frem til nye løsninger på et definert problem.

Er din bedrift rustet for en fremtid som stadig stiller større krav til innovasjon, bærekraft og avansert produksjonsteknologi?

 

 

Les mer om arrangementene, og meld deg på her.