24.-28. oktober 2022

Innlandets viktigste møteplass for industrien  

 

En global pandemi er knapt tilbakelagt, og vi står overfor betydelige ringvirkninger. Tilgangen på og økte råvarepriser. Varige endringer i energimarkedet. Behovet for en bærekraftig omstilling med gjennomgripende endringer. Mangel på arbeidskraft, ny teknologi og digitalisering. På samme tid opplever Europa sin største konflikt siden 2. verdenskrig.
 
Industriens framtid har kanskje aldri vært viktigere enn nå. Det samme med å møtes og dele erfaringer på tvers av bransjer. Gjennom uka tilbyr vi et variert program tilpasset industriens behov. Vi setter fokus, og diskuterer viktige temaer innen eksport, teknologiutvikling og bærekraft. I tillegg skal vi berømme heltene som går i front for utviklingen. 

 

Industridagene Innlandet gir deg mulighet til å se og erfare, hente inspirasjon og ny kunnskap, bygge nettverk og relasjoner. Skal vi lykkes med omstillingen vi står overfor, må vi forstå endringene som skjer og betydningen av disse.
 

Velkommen til en variert uke med fokus på EN NY INDUSTRIELL ÆRA

 

Industridagene Historikk

Industrikonferansen

26. oktober 2022
EN NY INDUSTRIELL ÆRA
- Eksportrettet, teknologidrevet og bærekraftig
Industrikonferansen Innlandet er den viktigste møteplassen for industri, næringspolitikk, kompetanse og FoU i Innlandet.

 

NCE Manufacturing

Industriprisen 2022

Prisutdeling 27. oktober 2022

MORGENDAGENS HELTER
Industriens festaften! Med underholdning og prisdryss, hyller industribedriftene sine helter innenfor syv ulike kategorier.

NCE Manufacturing   |  TotAl-gruppen

Andre aktiviteter SE HELE ARKIVET
Mangfoldig arbeidsliv

Mangfoldig arbeidsliv
- inkludering og utenforskap.

"Fokustrener" Marius Sørlie holder motivasjonsforedrag - "Hvordan snu motgang til mental styrke".

Vi får også innlegg fra Aiman Shaquara, NAV og Benteler.

LES SAKEN
Morgendagens ansatte

Under temaet morgendagens ansatte settes fokuset på medarbeidertiltrekning og -utvikling.

Hvordan klare å skape "verdens beste arbeidsplass" for våre ansatte - så de blir, utvikler seg og motiverer hverandre til fantastiske resultater.

LES SAKEN
Innovasjon

CROSS Innovasjon på tvers er et verksted for løsning av innovasjons- mulighet gjennom bruk av tverrfaglig kompetanse fra industri, teknologi, landbruk og sterke FoU-miljøer.

LES SAKEN
Jenter i industrien

Vi ønsker å sette fokus på jenter som skal ta viktige beslutninger i forbindelse med valg av studieretning. Du vil få møte jenter i Raufoss Industripark som jobber i ulike funksjoner, både innen produksjon og administrasjon.

LES SAKEN