24.-28. oktober 2022

Innlandets viktigste møteplass for industrien  

 

En global pandemi er knapt tilbakelagt, og vi står overfor betydelige ringvirkninger. Tilgangen på og økte råvarepriser. Varige endringer i energimarkedet. Behovet for en bærekraftig omstilling med gjennomgripende endringer. Mangel på arbeidskraft, ny teknologi og digitalisering. På samme tid opplever Europa sin største konflikt siden 2. verdenskrig.
 
Industriens framtid har kanskje aldri vært viktiger enn nå. Det samme med å møtes og dele erfaringer på tvers av bransjer. Gjennom uka tilbyr vi et variert program tilpasset industriens behov. Vi setter fokus, og diskuterer viktige temaer innen eksport, teknologiutvikling og bærekraft. I tillegg skal vi berømme heltene som går i front for utviklingen. 

 

Industridagene Innlandet gir deg mulighet til å se og erfare, hente inspirasjon og ny kunnskap, bygge nettverk og relasjoner. Skal vi lykkes med omstillingen vi står overfor, må vi forstå endringene som skjer og betydningen av disse.
 

Velkommen til en variert uke med fokus på EN NY INDUSTRIELL ÆRA

Industrikonferansen

26. oktober 2022
EN NY INDUSTRIELL ÆRA
- Eksportrettet, teknologidrevet og bærekraftig
Industrikonferansen Innlandet er den viktigste møteplassen for industri, næringspolitikk, kompetanse og FoU i Innlandet.

 

NCE Manufacturing

Industriprisen 2022

Prisutdeling 27. oktober 2022

MORGENDAGENS HELTER
Industriens festaften! Med underholdning og prisdryss, hyller industribedriftene sine helter innenfor syv ulike kategorier.

NCE Manufacturing   |  TotAl-gruppen

Andre aktiviteter SE HELE ARKIVET
Innovasjonsuke

Industridagene 2022  
I løpet av industridagene vil vi ha flere aktiviteter hvor vi ser på ulike innovasjonsprosesser.  

Fremtiden krever nye løsninger og innovasjon på tvers av bransjer.

LES SAKEN
Kompetanseheving

Industridagene 2022
En ny industriell æra krever oppdatert kompetanse i kombinasjon med ny teknologi.

Hvordan skal vi utvikle morgendagens helter?

LES SAKEN
MTNC fagdager

Industridagene 2022
Ved MTNC får bedrifter hjelp til å videreutvikle, simulere og teste produksjonslinjen før fullskalaproduksjon kjøres i gang.

Velkommen til konkrete arbeidsøkter i løpet av industridagene. 

LES SAKEN