Våre partnere 

Initiativtakerne til Industridagene Innlandet er NCE Manufacturing, TotAl-gruppen og Raufoss Industripark.

Ingen industridager uten solide samarbeidspartnere! Gjennom uka har vi med våre partnere fra det offentlige, fra utdanningsinstitusjonene, organisasjonene og næringslivet. Aktører som alle er svært viktig for gjennomføringen av Industridagene Innlandet.