MORGENDAGENS HELTER

To av tre norske bedrifter har et udekket kompetansebehov. Kompetanse må rekrutteres, men også bygges innenfra. Kortere modulbaserte studieløp og kontinuerlig kompetanseheving har blitt den nye normalen.

 

Skal vi lykkes, må vi også lykkes med å løfte de som per i dag står utenfor. En ressursbase som må utnyttes til det beste for næringslivet, samfunnet og ikke minst de det gjelder. 

Vi samler bedrifter, virkemiddelapparat og utdanningsinstitusjonene til felles kraftsamling. I løpet av høsten 2022 kommer vi tilbake med detaljert program.

 

PÅMELDING HER.