Industriprisen 2023
NCE Manufacturing og TotAl-gruppen inviterer til festaften, underholdning og prisutdeling.

Tid: 26. oktober kl 18.00 - 21.00 
Vi ruller ut rød løper serverer aperitif fra kl 17.30.
Sted: Fyrverkeriet kulturhus, Raufoss

Påmelding til Industriprisen kan gjøres her.

Om Industriprisen

Industribedriftene i Innlandet står for global teknologiutvikling og omstilling. Bak står dyktige kvinner og menn på alle nivåer i bedriftene. Industrien er nøkkelen til flere av utfordringene verden nå står overfor. Industriell innovasjon, nyskaping og utvikling har kanskje aldri vært viktigere. Ei heller en slik pris.

Industriprisen 2023 skal løfte entusiasmen og stoltheten hos alle som bidrar til utvikling og vekst i sine bedrifter. Prisene skal gå til dyktige kvinner og menn som jobber i industribedriftene i Innlandet.

Er det noen i din bedrift som har utmerket seg? Det er opp til DEG og DIN bedrift å nominere hun/han, teamet eller prosjektet som dere synes fortjener en slik pris.
 
Kategoriene til Industriprisen 2023:

 • Årets lærling/TAF-elev

 • Årets kvinnelige ansatt

 • Årets mannlige ansatt

 • Årets innovatør

 • Årets team

 • Årets bærekraftsprosjekt

 • Hedersprisen (her er det nedsatt en egen komité som jobber med kandidater)

Kriteriene for prisene ser dere under.

Frist for å melde inn nominasjoner var 11. september.

 

Årets lærling/TAF-elev
Kriteriene er:

 • God kunnskap innen eget fagområde
 • Vilje til læring og utvikling
 • Sosialt engasjert

Årets kvinnelige/mannlige ansatt
Kriteriene er:

 • Viser initiativ og er engasjert i bedriftens utvikling
 • Har god kunnskap om bedriften
 • Er en god ambassadør for bedriften
 • Tar ansvar for arbeidsplassen
 • Er god i relasjoner på jobben og med kunder

Årets innovatør
Kriteriene er:

 • Har gode og kreative ideer
 • Er bedriftens "Petter Smart"
 • Er god på forbedring og endringsprosesser
 • Er løsningsorientert

Årets team

Kriteriene er:

 • Viser endringsvilje og er gode på forbedringer
 • Spiller hverandre gode
 • Viser initiativ og er engasjerte
 • Har gode kunnskaper og gode prestasjoner

Årets bærekraftprosjekt

Kriteriene er:

 • Et forbedringsprosjekt som gjenspeiler minimum ett av FN's bærekraftsmål
 • Eksempler på dette kan være:
 • Fokus på økt mangfold eller internt kompetanse
 • Overgang til mer miljøvennlige råvarer eller produkter, redusert avfallshåndtering/utslipp, resirkulering
 • Bærekraftprosjektet må dokumentere en forbedring gjerne med tillegg av mål/aksjoner

Hedersprisen
Her er det nedsatt en egen komité som jobber med å finne kandidater. Forslag til komiteen kan sendes til: post@nce-manufacturing.no