Linda tok sjansen på karriere i industrien

Linda Nyquist-Evenrud er nå interim president og CEO i det globale selskapet Kongsberg Automotive.

 

Hun er oppvokst i en industrifamilie i Sverige. Begge foreldrene jobbet i en rullestolfabrikk, hvor faren hennes var produksjonssjef. Rullestolfabrikken var også Nyquist-Evenruds inngang til arbeidslivet og industrien i ungdomsårene.  

 

Den store kjærligheten er bakgrunnen for at Nyquist-Evenrud fant veien til Toten og industrien på Raufoss. I 1999 møtte hun mannen i sitt liv, en totning på reise ute i Europa.  

 

-Vi møttes tilfeldig på ferie, men fant virkelig tonen. Vi holdt sammen og flyttet først sammen i Halmstad i Sverige hvor vi begge begynte på studier, sier Nyquist-Evenrud.  

 

Etter endt utdanning fikk mannen hennes napp på jobb hjemme i Norge. Nyquist-Evenrud ble med og slik startet hennes karriere i Raufoss Industripark.  

 

-Jeg var heldig 
I 2004 fanget en annonse fra Raufoss Technology interessen og hun søkte på jobb som Design Engineer.  

 

-Det var en stilling jeg ikke var kvalifisert til der og da, men jeg fikk sjansen likevel, sier Nyquist-Evenrud.  

Hun kjente umiddelbart på at den nye jobben ikke var en umiddelbar match, og etter kun noen måneder byttet hun avdeling i samråd med ledelsen.   

 

-Det ble en overgang til markedsavdelingen i stedet, noe som best kan beskrives som en trainee-stilling. Det var utrolig lærerikt og jeg fikk muligheten til å være med på mye forskjellig, sier Nyquist-Evenrud og fortsetter: 


-Jeg var opptatt av å si ja til alt! Slik fikk jeg erfaring innen kvalitet, innkjøp, salg og marked blant annet. Det passet meg godt og jeg var heldig som fikk være med Raufoss Technology ut i verden på reise.  Linda Nyquist-Evenrud, president og CEO i Kongsberg Automotive


Første steg 
I 2008 var hun klar for å ta steget videre og hun fikk jobb som salgssjef i Kongsberg Automotive (KA). Der startet hun raskt med å jobbe for at selskapet utvidet sitt kundefokus fra å i stor grad omhandle Europa, til å se mer mot Asia og Nord-Amerika. Hun var også opptatt av å bygge et godt lag og en organisasjon rundt seg.  

 

Sommeren 2016 fikk hun sitt første opprykk og ble utnevnt til Global Sales Director i KA. Ikke mange måneder senere ble hun utnevnt til Senior Vice President for «Couplings»-avdelingen, januar 2017.  

 

Perioden og årene som fulgte deretter er hun svært stolt over.  

 

-Fra 2017 opplevde vi en formidabel vekst på Raufoss i KA. Vi fikk spredt oss godt utover hele verden, med det som foregikk her i sentrum for utviklingen, sier Nyquist-Evenrud.  

 

Doblet 
I 2022 ble hun utnevnt Executive Vice President for KA sin Fluid Control Systems-avdeling. Dette var en sammenslåing av Couplings og Fluid Transfer Systems.  

 

Sommeren 2023 fikk hun tilbudt stillingen som president og CEO for hele KA.  


-I løpet av mine 15 år i selskapet har jeg hele tiden vært opptatt av å ta steg for steg, og prestere der jeg har vært. Derfor var det et stort privilegium å få tilbudet om å ta over styringen i KA.  

 

Med solide resultater å vise til, blant annet en dobling i omsetningen de siste fem årene, var det ingen tvil om at Linda var en rett kandidat for jobben. Nå er hun den eneste kvinnen i selskapets konsernledelse.

 

 

-Endring 
Den kjønnsbalansen håper hun at hun kan være med å representere starten på en endring av.  


-Det er mangel på kvinner som tørr å satse i industrien. Det er dessverre for få som har tillit til seg selv og tro på at de kan stå i det løpet en større stilling i industrien krever.  

 

Hun håper å kunne inspirere og motivere flere til å ta sjansen.  

 

-Det er ikke farlig å prøve. Man er bare nødt til å pushe seg selv ut av komfortsonen. Hvis man ikke våger å prøve, vil man heller aldri få svar på om det kunne fungert. Jeg håper at flere i tiden som kommer, våger å ta sjansen, sier Nyquist-Evenrud.  


-Det koster 
Samtidig er hun klar på at det å levere sitt beste på to arenaer er krevende. Det å få døgnets timer til å strekke til, er ikke alltid lett.  


-Det koster og i perioder gjør det vondt. Men jeg er opptatt av å gjøre så godt jeg kan hele tiden for å få kabalen til å gå opp.


 Hun er svært takknemlig for hjelpen og støtte hun får av mannen sin.

 

-Støtten fra han og mine to gutter på hjemmebane er enorm. Jeg er helt avhengig av at de er med på laget.  
 

Nyquist-Evenrud håper å kunne inspirere og motivere flere jenter til å satse på industrien.
 

-Mitt hjem 
En annen viktig faktor for Nyquist-Evenrud er samholdet i industriparken.  

-Industriparken har blitt et hjem for meg. Det er en samhørighet her som man ikke skal undervurdere. Samarbeidet og ikke minst viljen til samarbeid på tvers av bedrifter er helt sjelden.  


Hun er klar på at det er det gode samarbeidet mellom bedriftene i parken som gjør at Raufoss-navnet er kjent i industrimiljøer verden over.  


-Det ligger en stor stolthet i å si at man kommer fra industriparken her. I møte med andre ute i verden merker vi også at det er stor tro på miljøet og kvaliteten som leveres herfra.

 

En unik delingskultur, troen og ønsket om å lykkes står sterkt.