MANGFOLD OG INKLUDERING

I 2022 satte vi dette med inkludering og utenforskap på agendaen, i år vil vi følge opp med et tilsvarende arrangement. Mangfold og inkludering har blitt det nye «bærekraft», men hva betyr dette for den enkelte og for virksomhetene? Vi ønsker å sette ekstra søkelys på disse begrepene og skape en større bevissthet rundt det strategiske som ligger i dette.

 

Tid: Tirsdag 24. oktober kl 13.00 - 15.00
Sted: Bygning 5, Raufoss industripark

 

PÅMELDING HER.

 
Program

Velkommen v/Tonje Bergum Jahr, ordfører Vestre Toten kommune
 
Status i Innlandet, tall og fakta v/Bjørn Lien, fylkesdirektør NAV Innlandet
  • Muligheter i dette bildet?  
Prosjekt CNC/produksjonsteknikk - neste fase v/Bjørn Stenvold, Markedskontakt NAV Vestre Toten
  • Samtale med deltakerne fra piloten
  • Presentasjon av tidslinje CNC/produksjonsteknikk "klasse"
Hvordan kan vi tilrettelegge for økt nærvær i arbeidslivet? v/HAPRO Jobb & Karriere, Bente Schau og Anne Rød-Larsen
  • Hver uke koster det bedriften kr. 15.000 å ha en ansatt sykemeldt
  • Hvordan kan vi bruke tjenesten Ekspertbistand til å legge til rette for at flere kan komme tilbake til en stabil jobbsituasjon?
    Raufoss Technology vil fortelle hvordan de har benyttet denne tjenesten, samt om erfaringene de har gjort seg
Det inkluderende Innlandet og "Likestilt arbeidsliv" v/Inger Stubsjøen, rådgiver Regional planlegging, Innlandet Fylkeskommune
  • Orienterer om programmene og sertifiseringsordningen
«Made in Norway» - inkluderer den mangfold? –Hvor står bedriften? v/Nammo

Hva er inkluderingskultur? - Hanne Narten, Markedskontakt NAV Vestre Toten - Gjøvikregionen
 
Avslutning med spørsmål og diskusjon