Menneskeorientert produksjon og Industri 5.0

Diskusjonsseminar i regi av SINTEF og NTNU's Geminisenter for Human Centered Manufacturing.

Tid: 24. oktober kl 12.00 - 16.00
Sted: Bygning 5, Raufoss Industripark

 

PÅMELDING HER.

PROGRAM

12.00 - 13.00 Lunsj, mingling
13.00 - 13.10  Velkommen, kort om GEMINI senter v/Halvor Holtskog og Kristian Martinsen
13.10 - 13.30  Hvordan definerer EU Industri 5.0? v/Eirin Lodgaard
13.30 - 13.50 Den menneskelige faktoren i informasjonssikkerhet v/Halvor Holtskog
13.50 - 14.10  Samspill mellom mennesker og kunstig intelligens i moderne produksjonssystem v/Olga Ogodnyk
14.10 - 14.30  Benstrekk, kaffe
14.30 - 14.50 Digitalt forsterket operatører v/Emrah Arica
14.50 - 15.10  Hvordan oppdra den digitale teknologien - den norske modellen v/Hans Torvatn
Diskusjon
15.10 - 15.45  Paneldebatt om "Menneskeorientert produksjon og Industri 5.0"
15.45 - 16.00 Spørsmål og svar, oppsummering