Vareproduksjonsdagene

Tid: 25. - 26. oktober
Sted: Gjøvik og Raufoss 

Vareproduserende industri i Norge står overfor store omstillinger og er avhengig av en kontinuerlig innovasjonsevne for å fortsette å være en viktig del av norsk eksportnæring. Forskningsrådet ønsker derfor å samle forskere, utviklingsmiljøer og industriaktører til en felles konferanse for å stimulere til vekst og samarbeid.

 

Vareproduksjonsdagene arrangeres av Forskningsrådet i samarbeid med SIVA, SFI Manufacturing, Vestre Toten kommune/Gjøvikregionen Utvikling og SINTEF. Arrangementet er en videreføring av de tradisjonsrike Vareproduksjonsdagene på Sundvolden som ble arrangert av Forsknngsrådet i årene 2012-2019.

 

Spørsmål om programmet og påmelding rettes til Norun Jetlund i Forskningsrådet: nj@forskningsradet.no