TETT PÅ - LEDERSKAP I TINE

WEBINAR - 23. oktober kl 08.00 - 09.00

PÅMELDING.

TINE er et samvirke som eies av 8.500 melkeprodusentene og har 5.500 ansatte. De er det eneste meieriselskapet som tar i mot og leverer melk og melkeprodukter over hele landet. Lean startet de med i 2007 da enkeltmeierier begynte med 5S, tavlemøter, standardisert arbeid og systematisk problemløsing. I 2016 startet implementeringen av produksjonssystemet som de kaller DRIV, det er implementert på over 30 produksjonssteder.

 

For å lykkes med kontinuerlig forbedring og løfte konsernet ytterligere, er det helt avgjørende med ledere som er TETT PÅ. Monica Engen, Direktør i Tine Forsyning, har lang erfaring fra operativ ledelse og forbedringsarbeid, både i TINE og fra mange år som konsulent og rådgiver i EY. I dette webinaret deler hun sine tanker om hva hun legger i TETT PÅ-ledelse og metodikk hun bruker for å skape ledere som praktiserer TETT PÅ-lederskap. Delta på webinaret og få ny innsikt som kan løfte ditt eget lederskap.

 

Hilsen styret Lean Forum Innlandet