INDUSTRIKONFERANSEN 

Tid: 25. oktober kl 09.00 - 15.30 
Sted: Raufoss Industripark, bygning 5

 

Made in Norway

  

Velkommen til Innlandets Industrikonferanse, regionens fremste arena for dialog og kunnskapsdeling innenfor industri. Vi samles under overskriften Made in Norway, med et bakteppe av en industri i endring. En norsk og vestlig industri som ser verdien av å hente produksjonen «hjem».

 

Made in Norway er et kvalitetsstempel internasjonalt. En garanti for dyktighet, innovasjon og bærekraft. Og i lys av globale utfordringer, er det mer avgjørende enn noensinne at vi forsterker betydningen. For det handler ikke bare om produksjon på norsk jord, men også om norsk identitet, kompetanse og vårt bidrag i å forme en bærekraftig fremtid.

 

Norsk industri har en rik historie, men også en lys fremtid. En mulighet for å revitalisere vår industri, sikre arbeidsplasser og stimulere til regional vekst. Dette krever imidlertid at vi tenker nytt, samarbeider tett og tar i bruk ny teknologi.

 

Men det kreves politisk forståelse for viktigheten av en robust hjemmebasert industri, og med rammebetingelser som legger til rette for vekst. En konsentrert innsats for teknologisk utvikling, men også gjennom den aller viktigste ressursen; folka!

 

Made in Norway skal bli symbolet på kvalitet, innovasjon og bærekraft for generasjoner som kommer. Sammen setter vi dagsorden!

 

Velkommen til konferanse!

 

PÅMELDING HER. 

09.00  VELKOMMEN    

Vegard Sande Adm.dir., Nammo Raufoss og styreleder, NCE Manufacturing
Vegard Sande Adm.dir., Nammo Raufoss og styreleder, NCE Manufacturing
Øivind Hansebråten Adm.dir., Raufoss Industripark
Øivind Hansebråten Adm.dir., Raufoss Industripark

DET STORE BILDET - LØFTE BLIKKET  

Stein Lier-Hansen Adm.dir., Norsk Industri Utfordringer og muligheter for norsk industri
Stein Lier-Hansen Adm.dir., Norsk Industri Utfordringer og muligheter for norsk industri
Cecilia Warrol Programchef Produktion2030, Teknikföretagen Hvordan styrke den internasjonale konkurransekraften
Cecilia Warrol Programchef Produktion2030, Teknikföretagen Hvordan styrke den internasjonale konkurransekraften
Trond Markussen NITO president Næringspolitikk og bærekraftig industri
Trond Markussen NITO president Næringspolitikk og bærekraftig industri
Jan Ludvig Andreassen Sjeføkonom, Eika Gruppen Vi og verden
Jan Ludvig Andreassen Sjeføkonom, Eika Gruppen Vi og verden

MADE IN NORWAY - PEOPLE AND PRODUCTS 

Linda Nyquist-Evenrud Interim President & CEO, Kongsberg Automotive Mennesker og produkter i verdensklasse
Linda Nyquist-Evenrud Interim President & CEO, Kongsberg Automotive Mennesker og produkter i verdensklasse
Yngve Andreassen HR-direktør, Moelven Industrier Aktivt medarbeiderskap
Yngve Andreassen HR-direktør, Moelven Industrier Aktivt medarbeiderskap
Anders Frisinger Adm.dir., Mustad Autoline En av Norges smarteste industribedrifter med alt i eget hus 
Anders Frisinger Adm.dir., Mustad Autoline En av Norges smarteste industribedrifter med alt i eget hus 
Nordic Additive Manufacturing På veien mot den neste store industrielle revolusjon: Additive manufacturing
Nordic Additive Manufacturing På veien mot den neste store industrielle revolusjon: Additive manufacturing
Gard Tekrø Rolid Rektor, Fagskolen Innlandet Innovasjonslab, Fagskolen Innlandet
Gard Tekrø Rolid Rektor, Fagskolen Innlandet Innovasjonslab, Fagskolen Innlandet
Bror Alwin Sagstuen Lærer teknologifag, Fagskolen Innlandet Innovasjonslab, Fagskolen Innlandet
Bror Alwin Sagstuen Lærer teknologifag, Fagskolen Innlandet Innovasjonslab, Fagskolen Innlandet

LUNSJ 12.00 - 13.00 

Offisiell åpning av Fagskolen Innlandets innovasjonslab kl 12.30.

PÅ TIDE MED ET KRAFTTAK! 

Nils Klippenberg Adm.dir., Siemens "Energy Transition Norway" -  ny rapport om Norges energiomstilling frem mot 2050
Nils Klippenberg Adm.dir., Siemens "Energy Transition Norway" -  ny rapport om Norges energiomstilling frem mot 2050
Erlend Fitje Senior Engineer Grid development, Elvia Hva skal til for å forbedre strømforsyning i Innlandet?
Erlend Fitje Senior Engineer Grid development, Elvia Hva skal til for å forbedre strømforsyning i Innlandet?
Tor Giæver Adm. dir., Hapro Electronics Målrettede ENØK-tiltak for å redusere energiforbruk og miljøavtrykk
Tor Giæver Adm. dir., Hapro Electronics Målrettede ENØK-tiltak for å redusere energiforbruk og miljøavtrykk
Øivind Hansebråten Adm.dir., Raufoss Industripark Strømtilgang - en avgjørende suksessfaktor for å nå ambisiøse mål for industrivekst
Øivind Hansebråten Adm.dir., Raufoss Industripark Strømtilgang - en avgjørende suksessfaktor for å nå ambisiøse mål for industrivekst
Jon Kristiansen Regiondirektør, NHO Innlandet Kraftløftet Innlandet
Jon Kristiansen Regiondirektør, NHO Innlandet Kraftløftet Innlandet

VERKTØYKASSER I VERDENSKLASSE 

Gro Kvanli Dæhlin Viserektor, NTNU Gjøvik Kunnskaps- og utdanningsutvikling som bedriftene vil få nytte av i fremtiden
Gro Kvanli Dæhlin Viserektor, NTNU Gjøvik Kunnskaps- og utdanningsutvikling som bedriftene vil få nytte av i fremtiden
Silje Aschehoug Adm. dir., SINTEF Manufacturing Kunnskaps- og utdanningsutvikling som bedriftene vil få nytte av i fremtiden
Silje Aschehoug Adm. dir., SINTEF Manufacturing Kunnskaps- og utdanningsutvikling som bedriftene vil få nytte av i fremtiden
Sverre Gulbrandsen-Dahl Senterleder, SFI Manufacturing Erfaringer og virkninger av 8 års forskningssamarbeid mellom 14 industribedrifter, NTNU og SINTEF.
Sverre Gulbrandsen-Dahl Senterleder, SFI Manufacturing Erfaringer og virkninger av 8 års forskningssamarbeid mellom 14 industribedrifter, NTNU og SINTEF.
Anne Marie Brady Head of Brand Norway, Innovasjon Norge Made in Norway
Anne Marie Brady Head of Brand Norway, Innovasjon Norge Made in Norway
Willie Wågen Chief Executive Officer, katapultsenteret Sustainable Energy Vi løfter fram nye og bærekraftige energiløsninger
Willie Wågen Chief Executive Officer, katapultsenteret Sustainable Energy Vi løfter fram nye og bærekraftige energiløsninger
Tor Henning Molstad Prosjektleder, katapultsenteret Manufacturing Technology (MTNC) Radikal automatisering
Tor Henning Molstad Prosjektleder, katapultsenteret Manufacturing Technology (MTNC) Radikal automatisering
Aksel Schjerpen Daglig leder, VAAGER Innovasjon Din suksess er vårt mål! - VAAGER vekst og VAAGER oppstart
Aksel Schjerpen Daglig leder, VAAGER Innovasjon Din suksess er vårt mål! - VAAGER vekst og VAAGER oppstart

HVA NÅ? VEIEN VIDERE

Fredrik Holte Breien Rådgiver, Innlandsporteføljen Veien videre for den grønneste fastlandsindustrien
Fredrik Holte Breien Rådgiver, Innlandsporteføljen Veien videre for den grønneste fastlandsindustrien
Svein Håvar Korshavn Regionsjef, Gjøvikregionen Utvikling Innovasjonsdistrikt
Svein Håvar Korshavn Regionsjef, Gjøvikregionen Utvikling Innovasjonsdistrikt
Christian Hedløv Engh Partner & rådgiver, InnovasjonsArkitektene Innovasjonsdistrikt
Christian Hedløv Engh Partner & rådgiver, InnovasjonsArkitektene Innovasjonsdistrikt
Katrine Hveem Gjørvad Næringssjef, Gjøvik kommune Innovasjonsdistrikt
Katrine Hveem Gjørvad Næringssjef, Gjøvik kommune Innovasjonsdistrikt
Mette Foss Dalseg Daglig leder, Læringsfabrikken Nasjonalt senter for yrkesfag
Mette Foss Dalseg Daglig leder, Læringsfabrikken Nasjonalt senter for yrkesfag
Anne-Marte Kolbjørnshus  Utviklingsleder, Gjøvikregionen Utvikling Nasjonalt senter for yrkesfag
Anne-Marte Kolbjørnshus  Utviklingsleder, Gjøvikregionen Utvikling Nasjonalt senter for yrkesfag
Emma Østerbø Klyngeleder, NCE Manufacturing og daglig leder, MTNC Et innblikk på nåtid og framtid
Emma Østerbø Klyngeleder, NCE Manufacturing og daglig leder, MTNC Et innblikk på nåtid og framtid

15.30 - De som har anledning er hjertelig velkommen til en enkel servering og mingling i Fabrikken/3. etg før hjemreise.